Wojciech Szydłowski

Jako lekarz psychiatra, od wielu lat pomaga osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Dodatkowo pracuje w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Zdrowie” w Sokółce.