Anna Szauer

Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego i uzależnień behawioralnych. Studia Magisterskie na KUL-u w zakresie pedagogiki. Jest w trakcie studiów psychologicznych na SWPS. Pracowała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Chęcinach, w Oddziale Dziennym dla Osób Uzależnionych w Kielcach, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Pałęgach, w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii i w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień “Wiosenna”. Zafascynowana podejściem TSR w leczeniu uzależnień i terapią grupową.