Adam Jackiewicz

Będąc kierownikiem ośrodka jest również instruktorem terapii uzależnień (nr ref 4115/2015 PARPA), od lat wspierającym rozwój zdrowiejących alkoholików, czemu też daje wyraz współpracując od kilku lat z intergrupą AA “Wschód” w Białymstoku.
Jest absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji (§ 14 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi DZ.U. poz. 734).